Zdarzają się sytuacje, gdy pracownik realizuje dane zadanie w innym miejscu niż siedziba czy biuro pracodawcy. Przypadki podróży do innej miejscowości bądź na terytorium innego kraju wywołują wątpliwości, czy zatrudniony został oddelegowany czy też odbywa podróż służbową, a tym samym czy pracodawca powinien wypłacić mu diety. Gdy praca jest wykonywana na terytorium obcego państwa, pojawia się dodatkowe pytanie, czy wynagrodzenie może być niższe od tamtejszej płacy minimalnej. Orzeczenie Sądu Okręgowego w Poznaniu z 23 kwietnia 2021 r. (sygn. akt VIII Pa 30/21) wydane w jednej z prowadzonych przez kancelarię spraw, zawiera odpowiedzi na te pytania.
Dodatki właściwe delegowaniu należy uważać za część płacy minimalnej, o ile nie są wypłacane z tytułu zwrotu wydatków faktycznie poniesionych na skutek delegowania, takich jak koszty podróży, wyżywienia i zakwaterowania