Przyszło mi ostatnio do głowy, że analogiczna formuła mogłaby się sprawdzić przy szukaniu na przykład jakichś cennych rzeczy, w tym m.in. aktów prawnych. To nie żart. Niektóre przepisy mają ogromne znaczenie dla szerokiego kręgu adresatów i w wielu przypadkach warto poświęcić siły i środki na dowiedzenie się, co się z nimi dzieje. Szczególnie gdy standardowe metody zawodzą. Mam już zresztą pierwszego kandydata.
Chodzi o projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyznania ponownej wypłaty jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne. Został opublikowany w wakacje w Wykazie Prac Legislacyjnych i Programowych Rady Ministrów i zamarkowany 5 sierpnia na stronie Rządowego Centrum Legislacji (bez podpiętego projektu). Od tamtej pory ślad po nim zaginął.