Projekt ustawy budżetowej na 2022 r. zakłada przeznaczenie mniejszych środków m.in. na Fundusz Pracy. Przypomnijmy, w 2021 r. na ten cel było przeznaczone prawie 11 mld zł, w tym – 10,1 mld zł. Planowane jest również przeniesienie części środków – projekt przewiduje wzrost nakładów m.in. na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia czy finansowania kształcenia zawodowego i refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników. Za to mniej pieniędzy zostanie przeznaczonych np. na wypłatę zasiłków dla bezrobotnych (pisaliśmy o tym w DGP nr 174/2021 „W 2022 r. będzie więcej pieniędzy na aktywizację bezrobotnych”). Również w zakresie dofinansowania pracowniczych planów kapitałowych projekt przewiduje znaczny spadek – w tym roku rząd przeznaczył na ten cel 1,81 mld zł, na 2022 r. zaplanowano 584 mln zł.
Stąd aż taka różnica? Zdaniem ekonomistów wynika ona z niższego niż oczekiwany poziomu partycypacji. – Zakładano, że na udział w PPK zdecyduje się 75 proc. uprawnionych. Rzeczywista partycypacja jest jednak na poziomie poniżej 30 proc. – wyjaśnia Marcin Zieliński, ekonomista z Forum Obywatelskiego Rozwoju.