Centrale związkowe policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej zaakceptowały propozycję MSWiA, która przewiduje m.in. wzrost uposażeń dla funkcjonariuszy.

– To efekt naszych wspólnych działań – mówił na piątkowej konferencji Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji.
W ostatnim czasie kierownictwo resortu spraw wewnętrznych kilkukrotnie spotykało się ze związkowcami służb mundurowych. Wśród funkcjonariuszy narosło bowiem zniecierpliwienie związane z brakiem pełnej realizacji porozumienia z 2018 r. Kluczową kwestią było opracowanie projektu nowego programu rozwoju i modernizacji służb mundurowych na kolejne cztery lata, który uwzględniałby m.in. wydatki na podwyżki.
Rząd ugiął się pod presją mundurowych, którzy zapowiadali, że w przypadku niewywiązania się z obietnic może dojść do podobnej akcji protestacyjnej jak w 2018 r., kiedy funkcjonariusze wyszli na ulice i masowo zaczęli korzystać ze zwolnień lekarskich. W rezultacie przedstawił propozycje dotyczące nowej ustawy modernizacyjnej, która obejmuje część inwestycyjną (m.in. sprzęt) oraz kwestie osobowe (m.in. wynagrodzenia). MSWiA zaproponowało podwyżkę dla funkcjonariuszy (od stycznia 2022 r.) o 677 zł brutto (wraz z nagrodą roczną), a ponadto od 2023 r. waloryzacja ich wynagrodzeń zostałaby objęta wskaźnikiem przewidzianym dla całej sfery budżetowej. Resort zadeklarował też wprowadzenie zmian dotyczących awansów w ramach podwyższenia grup zaszeregowania dla funkcjonariuszy na najniższych etatach. Dodatkowo zaproponowano zniesienie limitów etatowych w jednostkach organizacyjnych policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej. Wynegocjowano też odmrożenie funduszu nagród zarówno w 2021 r., jak i w 2022 r. Ministerstwo zadeklarowało też, że najpóźniej do 1 marca 2022 r. wejdzie w życie nowelizacja art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 723) dotycząca zasad doliczania pracy cywilnej do emerytury (pisaliśmy o tym w DGP nr 183/2021 „MSWiA idzie na rękę funkcjonariuszom”).
Do propozycji resortu miały odnieść się władze związków zawodowych poszczególnych formacji. Jako pierwszy zatwierdził je Zarząd Główny NSZZ Policjantów. – Jeżeli chodzi o realizację porozumienia z 2018 r., to propozycja resortu jest dobra. Szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę, że państwo w ostatnim czasie musiało wydać ogromne kwoty na ratowanie gospodarki w związku z epidemią. Nie oznacza to jednak, że na tym poprzestaniemy – mówi Andrzej Szary z NSZZ Policjantów. Jak wskazuje, związek będzie zabiegał m.in. o to, aby od 2023 r. wprowadzony został systemowy wzrost dodatków służbowych i funkcyjnych (tzw. dodatek progresywny).
Nie wszyscy jednak wynegocjowane przez związki propozycje oceniają pozytywnie. Część policjantów zdecydowała się na korzystanie ze zwolnień lekarskich. Zapytaliśmy Komendę Główną Policji o skalę tego zjawiska, ale do zamknięcia numeru nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Natomiast policyjny związek odcina się od tej oddolnej inicjatywy. – My tych działań nie inicjujemy ani nie koordynujemy – wyjaśnia Andrzej Szary.
Pod porozumieniem podpisały się wszystkie centrale związkowe służb podległych MSWiA biorące udział w negocjacjach. Zgodnie twierdzą jednak, że nie zamyka ono drogi do dalszych rozmów nad innymi postulatami dotyczącymi poprawy warunków służby i uposażenia.