Taką zmianę wprowadziła nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, która zmodyfikowała specustawę covidową (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.). Szerszy, trzyosobowy skład może być zastosowany tylko wtedy, gdy prezes sądu uzna to za wskazane ze względu na szczególną zawiłość lub precedensowy charakter sprawy. Takie zasady mają obowiązywać nie tylko w okresie obowiązywania stanów zagrożenia epidemicznego lub epidemii, ale także przez rok od odwołania ostatniego z nich.
Omawiana zmiana ma szczególne znaczenie dla spraw pracowniczych. W ich przypadku udział ławników jako czynnika społecznego ma duże znacznie. Wynika to m.in. z art. 158 par. 3 ustawy z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2072). Przewiduje on, że ławnikiem w omawianych sprawach powinna być osoba „wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych”.