– Kierunek rozwiązań proponowanych w projekcie zasługuje na aprobatę. Pewne rozwiązania szczegółowe należy jednak ocenić krytycznie. Wymagają one dopracowania pod względem legislacyjnym, należy też w większym stopniu doprecyzować je merytorycznie, z uwzględnieniem rozwiązań systemowych, biorąc pod uwagę nie tylko interesy pracodawców, ale również prawa pracowników – wskazało MS.
Chodzi m.in. o projektowany art. 221c par. 10 k.p., z którego wynika, że kontrolą trzeźwości mają być obejmowane konkretne grupy zatrudnionych, a nie wszyscy pracownicy. Zdaniem resortu sprawiedliwości może to prowadzić do dyskryminacji (podobną uwagę w swoim stanowisku do projektu przedstawiła Państwowa Inspekcja Pracy). Jednocześnie MS podkreśla, że nowe uprawnienia pracodawcy w omawianym względzie wywołują ryzyko mobbingu (np. codziennego badania tego samego zatrudnionego przy wejściu na teren zakładu, z pominięciem pozostałych wchodzących).