Regulacja ta ma rozwiązać problem niedostosowania zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym do specyfiki działalności, którą prowadzą twórcy i artyści, w efekcie czego są oni często pozbawieni dostępu do świadczeń. Projekt ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego, przygotowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, zakłada m.in. pomoc mało zarabiającym twórcom w opłacaniu należności do ZUS. Pieniądze na ten cel mają pochodzić z Funduszu Wsparcia Artystów Zawodowych, zasilanego głównie z opłaty reprograficznej od urządzeń i nośników elektronicznych, których lista została rozszerzona w towarzyszącym ustawie rozporządzeniu. I właśnie źródło finansowania budzi wątpliwości.
Liczy się cel