Warunek prowadzenia przeważającej działalności pod określonym kodem PKD to od pewnego czasu jedna z kluczowych przesłanek ubiegania się o pomoc z tarczy antykryzysowej, w tym m.in. o postojowe i zwolnienie ze składek ZUS. Nie zawsze jednak rodzaj działalności gospodarczej, która wynika z oficjalnych baz, pokrywa się ze stanem faktycznym. Wówczas zaczyna się problem, któremu zaradzić często nie mogą nawet porządki w papierach.
– W ostatnim czasie najwięcej odmów dotyczyło niespełnienia warunku przeważającego PKD wykazanego w rejestrze REGON na wskazany w przepisach prawa dzień – przyznaje Paweł Żebrowski, rzecznik ZUS.