Andrzej C. został obwiniony o to, że w trakcie pracy w jednym z niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej wystawiał zwolnienia lekarskie zdrowym osobom. Jak ustalono w toku postępowania dyscyplinarnego, w ciągu niespełna czterech miesięcy wydał łącznie ponad 2,4 tys. „lewych” zwolnień, czyli aż 30 dziennie.
Gdy sprawa wyszła na jaw i lekarzowi wytoczono postępowanie dyscyplinarne, okręgowy sąd lekarski wymierzył karę ograniczenia wykonywania zawodu – zabroniono mu przez rok wydawania opinii i zaświadczeń lekarskich.