Pytanie prawne zapadło na kanwie sprawy kobiety, która do 30 września 2018 r. była zatrudniona i podlegała obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym, włącznie z chorobowym. Po rozwiązaniu umowy (i ustaniu tytułu ubezpieczenia) otrzymała trzy zaświadczenia lekarskie o niezdolności do pracy za okresy: 8–28 października, 29 października – 18 listopada i 19 listopada – 9 grudnia 2018 r. ZUS wyznaczył jej badanie kontrolne na 26 października 2018 r. Kobieta potwierdziła odbiór przesyłki, ale jak później wyjaśniała, koperta z organu rentowego okazała się pusta. Nie interweniowała jednak w ZUS w tej sprawie. O wyznaczonym badaniu dowiedziała się, gdy zanosiła do oddziału kolejne zwolnienia lekarskie.
Spór z ZUS