To do osoby zajmującej się niepełnosprawnym członkiem rodziny należy decyzja czy będzie składać wniosek o pomoc. Powinna ona jednak rozważyć, jaki, wpływ będzie to miało na jej dalsze ubezpieczenie w KRUS. Takie stanowisko zajęło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w odpowiedzi na pytanie dotyczące uprawnień rolników, ich małżonków i domowników do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna.
KRUS wydał w lipcu własną interpretację przepisów po ostatniej nowelizacji ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1456 ze zm.) – warunkują one uzyskanie przez rolników świadczeń opiekuńczych od złożenia oświadczenia o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w nim. Zdaniem kasy, złożenie tego dokumentu oznacza, że nie ma ona podstaw do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za opiekunów. To oznacza, że powinni być oni zgłoszeni przez gminę do ZUS.
Resort pracy tłumaczy, że sprawy związane z ubezpieczeniem w KRUS nie leżą w jego gestii, dlatego wiążące stanowisko w indywidualnych przypadkach powinna zająć ta instytucja. Dodaje też, że świadczenia opiekuńcze są przyznawane na wniosek osoby zainteresowanej, a nie z urzędu. Dlatego to od jej decyzji zależy, czy chce się ubiegać o daną pomoc. Jest to istotne, zwłaszcza biorąc pod uwagę ewentualny wpływ zaprzestania prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w nim na prawo do ubezpieczenia w KRUS.