Przypomnijmy, że Parlament Europejski wezwał Brukselę do wprowadzenia przepisów regulujących minimalne standardy pracy zdalnej oraz gwarantujących podwładnym prawo do odłączenia się po godzinach pracy. Eurodeputowani przyjęli rezolucję w tej sprawie 21 stycznia 2021 r. DGP skierował więc do resortu pytanie, czy przy okazji przygotowywania projektu nowelizacji k.p. w sprawie pracy zdalnej nie warto unormować także wspomnianego uprawnienia, skoro upomina się o nie PE.
– Rezolucja PE wzywająca Komisję Europejską do opracowania przepisów w zakresie tzw. prawa do odłączenia się nie ma charakteru wiążącego – wskazało w odpowiedzi MRPiT.