Po odwołaniu stanu epidemii należy jednak przeprowadzić egzamin sprawdzający przyswojenie wiedzy oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny. Tak wynika z wyjaśnień Państwowej Inspekcji Pracy.
Nagłe wprowadzenie stanu epidemii wiosną ubiegłego roku wywołało problemy z profilaktyką bhp. Chodziło m.in. o przypadki, gdy kończyła się ważność szkoleń okresowych poszczególnych pracowników, a trudno było organizować je w formie stacjonarnej (jednocześnie wciąż obowiązywały przepisy kodeksu pracy zobowiązujące do przeszkolenia). Problemy dotyczyły w szczególności stanowisk lub prac, w przypadku których – z uwagi na zagrożenia – wymagane było przeszkolenie w tradycyjnej, a nie wyłącznie zdalnej formie. Dlatego 1 kwietnia 2020 r. PIP wydała stanowisko, w którym dopuściła możliwość przeprowadzania szkoleń okresowych pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w formie samokształcenia kierowanego lub seminarium (o czasie trwania minimum ośmiu godzin lekcyjnych), w szczególności z użyciem środków komunikacji elektronicznej. Zgodnie z tymi wyjaśnieniami egzamin sprawdzający przyswojenie wiedzy objętej programem szkolenia należało przeprowadzić niezwłocznie po odwołaniu stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego.