Inspekcja pracy jako państwowy organ kontroli i nadzoru obowiązana jest działać na podstawie i w granicach prawa. Przepisy regulujące zakres działania tej instytucji reguluje wspomniana wyżej ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy. Normuje ona w szczególności postępowanie kontrolne wobec podmiotów kontrolowanych. I jak mogłoby się wydawać, robi to w sposób wyczerpujący.
Ustawa o inspekcji