Od 1 stycznia br. obowiązują przepisy tarczy antykryzysowej, czyli ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.), które nakazują informować ZUS o umowach o dzieło. Organ rentowy prowadzi ich ewidencję. Obowiązek dotyczy płatników składek, a także osób fizycznych – poza pewnymi wyjątkami (patrz ramka). Umowy trzeba wykazywać w nowym formularzu ZUS RUD. Należy go złożyć w ciągu siedmiu dni od zawarcia umowy.
W pierwszym tygodniu obowiązywania nowych regulacji zgłoszono 1452 umowy (stan na 8 stycznia).