Będzie możliwość ponownego ubiegania się o wpis na listę samorządów zawodowych. Sejm znowelizował Prawo o adwokaturze i 7 innych ustaw korporacyjnych. Zmianę prawa wymusił wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2010 roku, który orzekł, że dożywotnie usunięcie z takiego samorządu z powodów dyscyplinarnych, bez prawa ubiegania się o ponowny wpis na listę osób wykonujących dany zawód, jest niezgodne z konstytucją.

Ustawa między innymi wprowadza wymóg ponownego zdawania egzaminów przez adwokatów i radców prawnych, którzy zostali skreśleni z listy i przez 10 lat nie wykonywali swojego zawodu. Tuż przed głosowaniem w Sejmie Jacek Krawczyk, wiceprezes rządowego centrum legislacji wyjaśnił, że przepis ten dotyczy wyłącznie osób, które zostały skreślone z listy z powodu orzeczenia przez właściwy sąd dyscyplinarny kary pozbawienia prawa wykonywania zawodu oraz tych, którzy nie wpisali się na odpowiednią listę mimo, że zdały właściwy egzamin. Natomiast nie dotyczy osób, które choć wpisane na listę samorządu zawodowego, zawiesiły wykonywanie zawodu. - Ten przepis ich nie dotyczy i nie zmusza do ponownego zdawania egzaminu po upływie 10 lat - powiedział Krawczyk.

Możliwość ponownego ubiegania się o wpis na listę samorządów zawodowych, poza adwokatami i radcami prawnymi będą mieli również - oczywiście na nieco innych zasadach - notariusze, rzecznicy patentowi, weterynarze, architekci i diagności laboratoryjni. Ustawą zajmie się teraz Senat.