To ma być ukłon w stronę rodzin wielodzietnych. Rząd przyjął uchwałę o wprowadzeniu Karty Dużej Rodziny z co najmniej trójką dzieci.

Ma uprawniać do zniżek i ulg w niektórych instytucjach publicznych i prywatnych niezależnie od dochodu. Część lokalnych samorządów już wprowadziło taką Kartę. Między innymi Nowy Sącz. Obejmuje obecnie blisko 130 rodzin, w których jest co najmniej czwórka dzieci mówi wiceprezydent miasta Jerzy Gwiżdż. Obejmuje ona zniżki między innymi na przejazdy autobusowe, wejścia na basen, zajęcia rekreacyjne czy świadczenia medyczne. Z Nowosądeckiej Karty Rodziny korzysta między innymi pani Krystyna, która wychowuje dziesięcioro dzieci. Jak mówi w rozmowie z IAR takie wsparcie jest bardzo potrzebne.

Rządowa uchwała wchodzi w życie 16 czerwca. Szacuje się, że w ramach ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny zniżki obejmą w latach 2014-2015 prawie 3,5 mln osób. Karta będzie wydawana bezpłatnie na wniosek członka rodziny przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Rodzice będą mogli korzystać z niej dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do 25 w przypadku kontynuowania nauki. Z budżetu państwa ma być przeznaczonych na ten cel około 36 milionów złotych.