Ponad 13 miliardów euro Polska otrzyma w latach 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego. Tak wynika z przyjętej dziś przez Komisję Europejską Umowy Partnerstwa z naszym krajem. To dokument określający strategię inwestowania nowej puli funduszy europejskich w latach 2014-2020.

„Przez ostatnie 7 lat EFS pomógł prawie milionowi bezrobotnym w Polsce, by mogli oni wrócić na rynek pracy, rozpocząć szkolenia lub własny biznes. W kolejnych 7 latach fundusz ponownie skupi się walce z bezrobociem, zwiększaniu efektywności na rynku pracy, oraz pomocy tym, którzy tego najbardziej potrzebują : młodym ludziom, kobietom oraz starszym pracownikom” - powiedział unijny komisarz ds. zatrudnienia i spraw społecznych Laszlo Andor podkreślając, że Polska będzie największym beneficjentem Europejskiego Funduszu Społecznego.

W latach 2014 - 2020 łącznie w ramach polityki spójności Polska otrzyma około 80 miliardów euro. Zgodnie z priorytetami zawartymi w Umowie Partnerstwa środki te mają zostać przeznaczone zwiększenie konkurencyjności gospodarki, poprawę spójności społecznej i terytorialnej kraju oraz podnoszenie sprawności i efektywności państwa.