Oprócz pracowników Zakładu na pytania osób niepełnosprawnych będą czekać przedstawiciele Urzędu Pracy, PFRON-u czy Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Zainteresowani będą mogli się dowiedzieć na przykład o możliwościach rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej czy aktywizacji zawodowej.

Eksperci będą dyżurować we wszystkich oddziałach ZUS od 9 do 14.