Wystarczy oświadczenie, że dziecko jest wychowywane przez jednego rodzica, aby brak alimentów od tego drugiego nie miał wpływu na uzyskanie becikowego.
Gminy źle interpretują przepisy dotyczące przyznawania becikowego osobom, które deklarują samotne wychowywanie dziecka. Stosują wobec nich takie same procedury jak w przypadku ubiegania się o zasiłek na dziecko, gdzie wymogi są ostrzejsze. Tak wynika z pism kierowanych przez niektórych wojewodów, m.in. lubuskiego, lubelskiego i wielkopolskiego, do ośrodków pomocy społecznej.

Wyjątek od zasady