Jak podkreśla, co roku ujawnianych jest wiele nieprawidłowości i naruszeń prawa takich jak: nieprzestrzeganie norm czasu pracy, prawa do wypoczynku, niewypłacanie wynagrodzenia czy praca na czarno.

O ile w dużych placówkach handlowych sytuacja poprawia się z roku na rok, to małe sklepy pozostawiają jeszcze wiele do życzenia. Tutaj inspektorzy pracy wskazują na nieprawidłowe składowanie i magazynowanie towaru, zmuszanie do pracy w nadgodzinach, zatrudnianie na podstawie umów cywilno-prawnych w sytuacji, kiedy powinny być zastosowane umowy o pracę. Wiele zastrzeżeń budzi też eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych. 

Przyczyną jest najczęściej pośpiech, zła organizacja pracy i lekceważenie przepisów przez pracodawców.