Zatrudniony wraz z całym zakładem został przejęty przez nowego pracodawcę, który zaoferował mu pracę na innym stanowisku z radykalnie obniżonym wynagrodzeniem. W jakim trybie może z niej zrezygnować?
Pracownik wskutek przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę staje się automatycznie z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Tak wynika z art. 231 k.p.
Zarówno poprzedni, jak i nowy pracodawca nie mogą wypowiedzieć mu umowy. Cytowany przepis wprost tego zakazuje. Z drugiej strony zatrudniony, który przeszedł do nowego pracodawcy, może rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia za siedmiodniowym uprzedzeniem. O tym uprawnieniu pracodawca powinien pouczyć go w piśmie informującym o przejściu zakładu pracy.