W jakim terminie i w jakiej formie pracodawca powinien wypłacać pensję pracownikowi?
Wynagrodzenie za pracę powinno być wypłacane przynajmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym terminie, nie później jednak niż do dziesiątego dnia następnego miesiąca. Tak stanowi art. 85 kodeksu pracy. Oznacza to więc, że nie ma przeszkód, aby pracodawca ustalił częstsze wypłaty, np. w systemie dwutygodniowym.
Wynagrodzenie wypłacane jest zazwyczaj z dołu za pracę już wykonaną, jednak umowa o pracę lub odrębne przepisy (np. Karta nauczyciela) mogą ustalać płatność z góry. Należy pamiętać, że w tym drugim wypadku pracownik musi pozostawać w stosunku pracy i świadczyć ją w czasie, za który z góry otrzymał zapłatę. W przeciwnej sytuacji powinien się liczyć z obowiązkiem zwrotu pensji, chyba że za określony czas z mocy przepisu szczególnego zachował do niej prawo (uchwała SN z 8.12.1994, I PZP 49/94).