Większość sędziów nie zgodziła się z argumentami autorów wniosku, grupy posłów PiS, że składka emerytalna jest podatkiem, dlatego ustawa jej dotycząca powinna być rozpatrywana w trybie zwykłym.

Szef tego klubu Mariusz Błaszczak podkreśla jednak, że wśród sędziów TK nie było jednomyślności w tej sprawie. Informacyjnej Agencji Radiowej powiedział, że jego klub nadal uważa, że doszło do naruszenia procedury związanej z decyzjami parlamentu. - No, ale skoro TK w swej większości orzekł inaczej, to oczywiście wola Trybunału - powiedział.

1 lutego ubiegłego roku składka finansowana przez pracodawców, na mocy nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach społecznych, wzrosła z 4,5 do 6,5 procent, a opłacana łącznie przez pracodawcę i ubezpieczonego z 6 do 8 procent.