Trybunał Konstytucyjny uznał, że rząd nie naruszył konstytucji, zgłaszając w trybie pilnym projekt ustawy podwyższającej składkę rentową. Trybunał nie zgodził się tym samym z argumentami grupy posłów PiS, którzy złożyli wniosek w tej sprawie.

1 lutego ubiegłego roku składka rentowa finansowana przez pracodawców wzrosła z 4.5 do 6.5 procent. Składka opłacana łącznie przez pracodawców i ubezpieczonego wzrosła z 6 do 8 procent. Projekt takiej zmiany rząd złożył do Sejmu jako pilny. Według posłów, którzy wnieśli skargę do Trybunału, ustawa dotycząca składek płaconych do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest ustawą podatkową, gdyż dotyczy daniny publicznej. Zdaniem posłów, rząd nie może składać takich ustaw jako pilnych.

Trybunał, obradujący w pełnym składzie, nie podzielił tej opinii przy dwóch zdaniach odrębnych.