Państwo opłaci składki emerytalne za matki rezygnujące z pracy, w celu opieki nad dzieckiem. Prawie jednogłośnie Sejm uchwalił zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.

Nowelizacja zakłada, że osobom zatrudnionym na umowę-zlecenie, prowadzącym firmy oraz nieubezpieczonym składki emerytalne i rentowe opłaci budżet państwa. Zmiany dotyczą osób ubezpieczonych zarówno w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, jak i w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Ustawa trafi teraz do Senatu.