Budżet opłaci składki emerytalne i rentowe za rodziców z firmą opiekujących się potomstwem do piątego roku życia. Dodatkowe uprawnienia zyskają też rolnicy.
Na podpis prezydenta czeka ustawa z 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z nią państwo opłaci składki osobom, które przerwą prowadzenie działalności gospodarczej na czas opieki nad dzieckiem. Wysokość takich wpłat będzie jednak zależeć od okresu prowadzenia firmy.
W trakcie ostatniego posiedzenia Sejmu posłowie głosowali nad poprawkami do wspomnianej ustawy zgłoszonymi przez Senat. Przyjęta została m.in. ta wprowadzająca zasadę, że osobistą opiekę nad dzieckiem można sprawować przez okres do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 5. roku życia.