Spada bezrobocie. Jak podał Główny Urząd Statystyczny, jego stopa wyniosła w kwietniu 14 procent. W marcu bez pracy było 14,3 procent obywateli.

Dane GUS-u potwierdzają nasze szacunki - powiedział dziennikarzom w Sejmie minister pracy, Władysław Kosiniak-Kamysz. Liczy on, że w maju bezrobocie będzie jeszcze niższe i spadnie od dwóch dziesiątych do pół punktu procentowego. Minister dodał, że choć prace sezonowe rozpoczęły się w tym roku później, to w marcu bezrobocie spadło o jedną dziesiątą punkta procentowego, a w kwietniu o 3 dziesiąte.

Minister zdaje sobie sprawę, że sytuacja na rynku pracy jest trudna. Zapewnił, że rząd robi wszystko, by ją poprawić. Stąd też apel Kosiniaka-Kamysza o jak najszybsze prace nad projektem ustawy o ochronie miejsc pracy. Jest ona adresowana do 60 tysięcy pracowników i ma na celu obniżenie kosztów dla pracodawców, a także utrzymanie konkurencyjności. Minister pracy zapowiedział, że jeśli zawarte w ustawie rozwiązania będą się cieszyć powodzeniem, to rząd rozszerzy ich stosowanie.

Projekt ustawy rząd przyjął we wtorek. Ma ona chronić miejsca pracy w związku z łagodzeniem skutków spowolnienia gospodarczego lub kryzysu ekonomicznego. W 2013 roku na realizację ustawy antykryzysowej Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przekaże około 400 milionów złotych, a Fundusz Pracy 100 milionów.