Dzieci rolników mogą skorzystać z bezpłatnych turnusów rehabilitacyjnych. Dotyczy to urodzonych pomiędzy 1998 a 2006 r., których przynajmniej jedno z rodziców jest ubezpieczone w KRUS.

Z turnusu mogą skorzystać głównie dzieci ze schorzeniami układu ruchu i układu oddechowego-mówi Bogusława Tobolewska z nowosądeckiej placówki KRUS.Turnus trwa 21 dni.

Jest on zorganizowany w okresie wakacyjnym między innymi w Horyńcu Zdrój, Świnoujściu, Iwoniczu Zdrój czy Szklarskiej Porębie. Centra Rehabilitacji Rolników KRUS zapewniają całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny.Wnioski są przyjmowane w oddziałach lub placówkach KRUS do 1 kwietnia.

Reklama