Z preferencji mogą korzystać przedsiębiorcy, twórcy i artyści oraz niektórzy prowadzący działalność w zakresie wolnego zawodu, wspólnicy jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, jawnych, komandytowych lub partnerskich, a także osoby prowadzące niepubliczne szkoły, placówki lub ich zespoły. Preferencja składkowa przysługuje osobom, które po raz pierwszy podejmują prowadzenie działalności gospodarczej lub nie robiły tego w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem jej rozpoczęcia.

Osoby, które dopiero rozpoczynają prowadzenie biznesu, mogą płacić składki ubezpieczeniowe od podstawy odpowiadającej co najmniej 30 proc. płacy minimalnej (w 2012 roku – od 450 zł). Obecnie płacą one miesięcznie 87,84 zł z tytułu składki emerytalnej, 36 zł na ubezpieczenie rentowe, 11,03 zł na chorobowe (dobrowolne), 8,69 zł na ubezpieczenie wypadkowe (przy założeniu, że osoba prowadząca pozarolniczą działalność zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób). Debiutujący w biznesie uiszczają również składkę zdrowotną.

W 2012 roku podstawę jej wymiaru stanowi kwota zadeklarowana, ale nie niższa, niż 2828,31 zł (75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2011 roku, włącznie z wypłatami z zysku). Zatem w bieżącym roku składka nie może być niższa niż 254,55 zł. Łącznie osoby rozpoczynające działalność gospodarczą zapłacą co miesiąc 398,11 zł. To znacznie mniej niż wówczas, gdyby uiszczały należności jak właściciele firm, którzy nie korzystają z preferencji. Oni co miesiąc płacą składki na ubezpieczenie społeczne od podstawy wymiaru, która nie może być niższa niż 2115,60 zł (60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na dany rok kalendarzowy). Łącznie z tytułu składek ubezpieczeniowych i składki do Funduszu Pracy płacą miesięcznie 721,21 zł. Razem ze składką zdrowotną daje to 975,76 zł.