Samorządy na własną prośbę przejęły część zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ale pilotażowy program ledwie ruszył, a one już zastanawiają się, czy podołają zadaniu.
Jak ustaliliśmy, umowy z PFRON w ramach programu „Aktywny samorząd” podpisały niemal wszystkie powiaty – 309 spośród 314. Dziś zastanawiają się, czy środki, jakie przekaże im PFRON na obsługę programu (115 mln zł w tym roku na stworzenie stanowiska pracy, przyjmowanie wniosków itd.), nie okażą się zbyt małe.
– Koszty obsługi realizacji programu przez powiaty pokrywane są ze środków PFRON do wysokości 3 proc. środków wykorzystanych na realizację programu – mówi rzecznik funduszu Ewa Balicka-Sawiak. Tymczasem samorządowcy już domagają się zwiększenia wsparcia do 3,5 proc.