Taki wzrost przewiduje skierowany do stałej podkomisji ds. osób niepełnosprawnych projekt nowelizacji ustawy rehabilitacyjnej, którego pierwsze czytanie odbyło się na wczorajszym posiedzeniu komisji polityki społecznej i rodziny. Odmrożenie podstawy, która od 2010 roku stanowi kwotę minimalnej pensji za 2009 rok, ma spowodować, że pomoc trafiająca do pracodawców będzie odpowiadać rzeczywistym kosztom związanym z zatrudnianiem niepełnosprawnych.

Ponadto nowelizacja przewiduje dodatkowe zmiany, które mają zapewnić większy nadzór nad wypłacanymi przez PFRON dofinansowaniami. Będą one przekazywane tylko, gdy pracodawca przelewa pensję na konto pracownika. Z kolei prezes PFRON będzie mógł przeprowadzić kontrolę w zakresie prawidłowości udzielania przez firmy ulg na fundusz kontrahentom, a biuro pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych będzie sprawdzało system orzekania o niepełnosprawności. Kontroli będą mogły podlegać więc te miejsca, gdzie wystąpiło dużo przypadków podwyższenia jej stopnia, co rodzi podejrzenia, że taka zmiana ma na celu uzyskanie wyższych dopłat z PFRON.

Etap legislacyjny

I czytanie w Sejmie