Z 1276 zł do 1386 zł będzie podwyższona podstawa dofinansowań do wynagrodzeń, które wypłaca firmom Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Taki wzrost przewiduje skierowany do stałej podkomisji ds. osób niepełnosprawnych projekt nowelizacji ustawy rehabilitacyjnej, którego pierwsze czytanie odbyło się na wczorajszym posiedzeniu komisji polityki społecznej i rodziny. Odmrożenie podstawy, która od 2010 roku stanowi kwotę minimalnej pensji za 2009 rok, ma spowodować, że pomoc trafiająca do pracodawców będzie odpowiadać rzeczywistym kosztom związanym z zatrudnianiem niepełnosprawnych.
Ponadto nowelizacja przewiduje dodatkowe zmiany, które mają zapewnić większy nadzór nad wypłacanymi przez PFRON dofinansowaniami. Będą one przekazywane tylko, gdy pracodawca przelewa pensję na konto pracownika. Z kolei prezes PFRON będzie mógł przeprowadzić kontrolę w zakresie prawidłowości udzielania przez firmy ulg na fundusz kontrahentom, a biuro pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych będzie sprawdzało system orzekania o niepełnosprawności. Kontroli będą mogły podlegać więc te miejsca, gdzie wystąpiło dużo przypadków podwyższenia jej stopnia, co rodzi podejrzenia, że taka zmiana ma na celu uzyskanie wyższych dopłat z PFRON.
Etap legislacyjny
I czytanie w Sejmie