Przedsiębiorcy chcą ograniczyć koszty związane z wypłatami świadczeń chorujących pracowników.

– Niezbędne jest wprowadzenie jako powszechnej zasady, że pierwszy dzień zwolnienia lekarskiego będzie bezpłatny i to bez względu na długość trwania zwolnienia – mówi Małgorzata Rusewicz, dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy w PKPP Lewiatan.

Takie rozwiązanie, jej zdaniem, ograniczy liczbę zwolnień lekarskich. Pracodawcy domagają się także zmiany art. 92 par. 1 pkt 1 ustawy 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r., nr 21, poz. 94 z późn. zm.). Zgodnie z nim za pracownika, który ukończył 50 lat, pracodawca opłaca wynagrodzenie z tytułu choroby tylko przez 14 dni.

– Takie same zasady wypłaty świadczenia za czas choroby powinny obowiązywać w przypadku wszystkich pracowników bez względu na ich wiek. To chroniłoby pracodawców przed nadużywaniem zwolnień lekarskich przez zatrudnionych. Osoby często chorujące byłyby wówczas kontrolowane przez ZUS wypłacający zasiłek chorobowy – dodaje Małgorzata Rusewicz.

Z danych ZUS wynika, że w ubiegłym roku łącznie skontrolowano 136,5 tys. ubezpieczonych, pozbawiając prawa do zasiłku 4,3 tys. osób. W efekcie tego cofnięto ich wypłatę na łączną kwotę 4,15 mln zł. Natomiast w 2010 roku łącznie skontrolowano 68,9 tys. ubezpieczonych, pozbawiając prawa do zasiłku 2,4 tys. osób na łączną kwotę 3,4 mln zł. Ale zdaniem PKPP Lewiatan te, wydawać by się mogło, dobre wyniki kontroli ZUS to stanowczo za mało.

– Firmy nie dają sobie rady z ograniczeniem liczby zwolnień. Do tego nie wszystkie osoby na chorobowym trafiają na badania do lekarzy orzeczników. Z tego też powodu nie należy płacić za pierwszy dzień choroby – przekonuje Małgorzata Rusewicz.

Taka propozycja nie podoba się związkowcom.

– Nie można dodatkowo karać pracownika, który już i tak traci 20 proc. swojego uposażenia, przebywając na zwolnieniu lekarskim. Poza tym z jego środków została odprowadzona składka chorobowa – mówi Wiesława Taranowska, wiceprzewodnicząca OPZZ.

Eksperci ostrzegają, że jeśli takie rozwiązanie wejdzie w życie, to przybędzie dłuższych zwolnień. Ubezpieczeni będą bowiem chcieli sobie zrekompensować brak pieniędzy za pierwszy dzień choroby.

Uprawnienia pracownicze:

Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy w czasie trwania ubezpieczenia.

Osoby obowiązkowo ubezpieczone mają prawo do zasiłku po 30 dniach ubezpieczenia. Natomiast osoby dobrowolnie opłacające składki mają do tego prawo po 90 dniach nieprzerwanego ubezpieczenia.

Zasiłek chorobowy przysługuje przez cały okres trwania niezdolności do pracy, ale nie dłużej niż przez 182 dni.

Kobiety w ciąży lub chorzy na gruźlicę mają prawo do niego przez 270 dni.