Chory właściciel firmy lub matka wychowująca dziecko otrzymają zasiłek z ZUS, pod warunkiem że opłacali składkę chorobową. Świadczenie nie przysługuje bowiem osobie nieubezpieczonej.
Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, tj. z ubezpieczenia chorobowego, przysługują osobom, które płacą składkę chorobową. Niektórzy muszą to robić, a niektórzy mogą to robić dobrowolnie. Obligatoryjnie ubezpieczeniu temu podlegają pracownicy (z wyłączeniem prokuratorów i sędziów), członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, osoby odbywające służbę zastępczą. Dobrowolnie: chałupnicy, zleceniobiorcy, osoby prowadzące pozarolniczą działalność i współpracujące z nimi, duchowni, skazani wykonujący odpłatnie pracę.
Wszyscy oni mają prawo do świadczenia rehabilitacyjnego i zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego. Natomiast zasiłek wyrównawczy przysługuje tylko pracownikom. Niektóre osoby mają prawo do otrzymywania wynagrodzenia w czasie choroby. Nie jest ono wypłacane z ubezpieczenia chorobowego. Przysługuje pracownikom, osobom wykonującym pracę nakładczą oraz osobom odbywającym służbę zastępczą na zasadach określonych w art. 92 kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem zatrudniony zachowuje prawo do wynagrodzenia za okres niezdolności do pracy trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku gdy ukończył 50. rok życia – łącznie do 14 dni.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie świadczenia z ZUS przysługują w razie choroby i macierzyństwa.
W pełnej wersji artykułu:
- Zasiłek chorobowy
- Pomoc na rehabilitację
- Zasiłek wyrównawczy
- Zasiłek macierzyński
- Zasiłek opiekuńczy