Wynagrodzenia w przedsiębiorstwach wzrosły w listopadzie 2011 r. o 5,0% r/r, czyli o 0,1 pkt. proc. mniej niż w październiku, a zatrudnienie wzrosło o 2,3%, tj. o 0,2 pkt proc. mniej niż miesiąc wcześniej, uważają analitycy.

Ich zdaniem, zwiększenie tempa wzrostu płac w skali roku było wynikiem z rozpoczęcia wypłat dodatkowych np. premii i bonusów świątecznych, których wielkość powinna być na ubiegłorocznym poziomie. Dobra kondycja przedsiębiorstw sprzyja także niewielkiemu i coraz wolniejszemu, ale stabilnemu wzrostowi zatrudnienia. Jedenastu ekonomistów uwzględnionych w ankiecie agencji ISB przewiduje, że wynagrodzenia w firmach wzrosły w listopadzie średnio o 5,0% r/r. Rozbieżności w prognozach nie były dość znaczne, a oczekiwania wahają się od 3,9% do 5,8% przy średniej na poziomie 5,02%.

Ta sama grupa analityków, ankietowanych przez ISB, uważa, że w listopadzie nastąpiła także kontynuacja trendu wzrostowego w przypadku zatrudnienia - tym razem o 2,3%. Ich prognozy mieszczą się w wąskim przedziale 2,2-2,4% przy średniej na poziomie 2,31%. Główny Urząd Statystyczny (GUS) poda dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w przedsiębiorstwach za listopad w piątek, 16 grudnia, o godz. 14:00. (ISB) lk/tom