Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2011 r. wzrosło o 1,8% w stosunku do poprzedniego miesiąca, a w ujęciu rocznym o 4,4% i wyniosło 3682,19 zł, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach w listopadzie 2011 roku wzrosło o 0,1% wobec poprzedniego miesiąca, natomiast w ujęciu rocznym wzrosło o 2,5% i wyniosło 5515,0 tys osób, podał GUS. Źródło GUS Jedenastu ekonomistów uwzględnionych w ankiecie agencji ISB przewidywało, że wynagrodzenia w firmach wzrosły w listopadzie średnio o 5,0% r/r. Ich prognozy dotyczące zatrudnienia wyniosły średnio 2,3%.