"Pomimo spowolnienia gospodarczego, w latach ubiegłych nie doszło do zdecydowanego pogorszenia wskaźników charakteryzujących rynek pracy. Było to efektem dostosowywania przez przedsiębiorców kosztów pracy do mniejszego popytu również poprzez elastyczne formy zatrudnienia. " - napisali analitycy w "Analizie sytuacji gospodarczej Polski w III kw. 2011 r.".

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na koniec września 2011 r. wynosiła 1 862 tys. osób. W stosunku do liczby bezrobotnych zarejestrowanych przed rokiem liczba ta była wyższa o 49 tys. osób (o 2,7%). Stopa bezrobocia wyniosła 11,8% i była o 0,3 pkt. proc. wyższa niż przed rokiem. "Skala poprawy na rynku pracy w 2011 r., zarówno pod względem wzrostu zatrudnienia, jak i obniżenia liczby osób bezrobotnych jest mniejsza od oczekiwań.

Uwzględniając bieżące uwarunkowania - stopa bezrobocia na koniec 2011 roku wyniesie ok. 12%." - czytamy dalej w analizie resortu gospodarki. Analitycy resortu dodają, że w 2011 r. w związku z polepszającą się sytuacją na rynku pracy nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia będzie nieco wyższy niż w roku ubiegłym, a realny wzrost wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw powinien wynieść ok. 2%.