O wątpliwościach związanych z terminem udzielania zaległego wypoczynku informowaliśmy jako pierwsi (21 listopada>> i 1 grudnia>>). Wówczas Główny Inspektorat Pracy (GIP) na pytanie, czy w przyszłym roku pracodawcy mogą udzielać niewykorzystanego urlopu do końca marca czy września, odpowiedział, że przedłużony do końca września termin dotyczy dopiero wypoczynku należnego za 2012 rok. Będzie on mógł być wykorzystywany do 30 września 2013 r.

Jednak już 2 grudnia GIP zmienił zdanie i uznał, że zaległy urlop za 2011 rok będzie można wykorzystać do końca września 2012 roku.

Wątpliwości dotyczące terminu udzielania niewykorzystanego urlopu wyniknęły ze zmian wprowadzanych przez ustawę z 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. nr 232, poz. 1378). Zgodnie z przepisami wchodzącymi w życie 1 stycznia 2012 r. pracodawcy będą mogli udzielać zaległego urlopu wypoczynkowego do końca września (a nie jak obecnie marca) następnego roku. Problem w tym, że ustawa nie zawiera przepisów przejściowych. Nie było więc jasne, do kiedy należy udzielać zaległego urlopu w 2012 roku. Jak pisaliśmy wcześniej, część prawników uznawała, że należy go wykorzystywać do końca września, a inni – że do końca marca.

20 lub 26 dni urlopu ma pracownik w roku kalendarzowym (z wyjątkiem pierwszego roku pracy)

9 miesięcy będzie miał pracodawca od 1 stycznia 2012 r. na udzielenie niewykorzystanego wypoczynku.

3 miesiące ma obecnie pracodawca na oddanie zaległego urlopu

– Moim zdaniem pracodawcy mogą już w 2012 roku udzielać zaległego urlopu do końca września – uważa Katarzyna Dulewicz, partner w CMS Cameron McKenna.

Jej zdaniem wynika to m.in. z celu uchwalenia nowych przepisów, które miały zapewnić pracownikom możliwość korzystania z zaległego wypoczynku w atrakcyjnym letnim okresie, a pracodawcom – większą swobodę w planowaniu urlopów.

Dodatkowo dzięki zmianom bieg okresu przedawnienia roszczenia o udzielenie zaległego urlopu będzie rozpoczynał się wraz z końcem września, a nie marca. A to jest korzystne dla pracowników.

Izabela Zawacka, radca prawny z Wojewódka i Wspólnicy Kancelaria Prawa Pracy, podkreśla, że skoro nowa ustawa nie zawiera przepisów przejściowych, można ją stosować już od 1 stycznia 2012 r.

Część prawników podkreślała jednak, że prawo do wypoczynku za rok 2011 pracownicy uzyskują danego roku kalendarzowego. A 1 stycznia 2011 r. obowiązywał przepis, że urlopu niewykorzystanego udziela się do końca marca następnego roku. Prawo nie powinno więc działać wstecz. Dodatkowo nowe przepisy wcale nie muszą być korzystne dla pracownika, bo wydłużają termin, kiedy należy mu udzielić przysługującego urlopu.

Sama inspekcja pracy podkreśla, że wiążącej interpretacji nowych przepisów może dokonać tylko sąd.