Pracodawcy już w przyszłym roku mogą udzielać zaległego urlopu do końca września, a nie marca – uznała Państwowa Inspekcja Pracy. Choć jeszcze kilka dni temu twierdziła co innego.
O wątpliwościach związanych z terminem udzielania zaległego wypoczynku informowaliśmy jako pierwsi (21 listopada>> i 1 grudnia>>). Wówczas Główny Inspektorat Pracy (GIP) na pytanie, czy w przyszłym roku pracodawcy mogą udzielać niewykorzystanego urlopu do końca marca czy września, odpowiedział, że przedłużony do końca września termin dotyczy dopiero wypoczynku należnego za 2012 rok. Będzie on mógł być wykorzystywany do 30 września 2013 r.
Jednak już 2 grudnia GIP zmienił zdanie i uznał, że zaległy urlop za 2011 rok będzie można wykorzystać do końca września 2012 roku.