80 proc. Polaków jest przeciwko podnoszeniu wieku emerytalnego. Zaledwie 16 proc. badanych popiera ten pomysł rządu - wynika z sondażu przeprowadzonego na zlecenie "Gazety Wyborczej" przez TNS OBOP.

Niechęć do dłuższej pracy dominuje zarówno wśród kobiet (84 proc.), jak i mężczyzn (77 proc.) we wszystkich grupach wiekowych.

Tylko jedna czwarta badanych przyjmuje argument, że musimy podwyższać wiek emerytalny, bo ludzie żyją dłużej i dłużej pobierają emerytury (72 proc. przeciw). Dwie trzecie badanych (68 proc.) uważa, że kobiety powinny przechodzić na emeryturę na dotychczasowych zasadach, choć ta emerytura będzie niska.

Sondaż przeprowadzono 22-23 listopada na próbie reprezentatywnej 1003 osób.