Zamówiony przez Fundację Bertelsmanna sondaż objął tysiąc osób. 87 proc. z nich zadeklarowało, że dla stworzenia bardziej sprawiedliwej sytuacji na rynku powinno się zrównać płace kobiet i mężczyzn, a 77 proc. opowiedziało się za równym wynagradzaniem pracy umysłowej i fizycznej.

Aż 74 proc. respondentów za szczególnie ważne uznało to, by w miejscu ich pracy panowała przyjazna atmosfera. Odpowiadające wydajności wynagrodzenie wymieniło jako priorytet 35 proc. ankietowanych, pewność zatrudnienia 11 proc., a możliwość godzenia obowiązków zawodowych i rodzinnych 8 proc.

Zdaniem ponad dwóch trzecich respondentów, płaca powinna wystarczyć na wyżywienie rodziny.