Niepubliczne Przedszkole "Zaczarowany Parasol" w Jeleniej Górze stosowało niedozwolone postanowienia we wzorcach umowy. Praktyki te naruszały zbiorowe interesy konsumentów. Po interwencji urzędu kontroli, placówka wycofała niedozwolone klauzule z umów.

Niepubliczne Przedszkole "Zaczarowany Parasol" w Jeleniej Górze prowadzi zajęcia m.in. z języków obcych, taneczne oraz plastyczno-techniczne. Do Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów we Wrocławiu wpłynęła skarga dotycząca regulaminu placówki.

Urząd ustalił, że we wzorcu umownym przedszkola znajdują się postanowienia, zgodnie z którymi opłata wpisowa nie podlega zwrotom niezależnie od przyczyny rezygnacji z oferowanych usług. Tymczasem, zgodnie z prawem, rodzic lub opiekun, który odstępuje od umowy z ważnych powodów, może odzyskać część zapłaconej kwoty. Przedszkole może zatrzymać wyłącznie te środki, które faktycznie już poniosło w związku z realizacją umowy (np. zapłata za zajęcia adaptacyjne, wyprawkę).