Firmy poszkodowane na skutek powodzi będą mogły się ubiegać o środki na pensje z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Marszałek województwa rozpatrzy wnioski pracodawców o udzielenie nieoprocentowanej pożyczki na wypłatę wynagrodzenia np. pracownikom, którzy z powodu powodzi nie mogli świadczyć pracy. Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracodawcy, który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej lub istotnie ograniczył jej prowadzenie.
Wniosek o pomoc trzeba będzie złożyć wraz z trzema egzemplarzami wykazu pracowników, których pensje zostaną sfinansowane z pożyczki. Marszałek rozpatrzy go w ciągu siedmiu dni. W razie pozytywnej oceny niezwłocznie przekaże środki na rachunek pracodawcy wraz z dwoma egzemplarzami wykazu. Firma będzie musiała wypłacić wynagrodzenia pracownikom w ciągu siedmiu dni od otrzymania pomocy.