Dodatki do pensji za niedogodności związane z pracą muszą być brane pod uwagę przy ustalaniu płacy za czas urlopu.

Wynagrodzenie wypłacane pilotom linii lotniczych w trakcie ich corocznego wypoczynku powinno obejmować dodatek za czas spędzony w powietrzu. Tak wynika z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z 15 września w sprawie C-155/10 Williams i in. przeciwko British Airways. Dotyczy ona brytyjskich pilotów, którzy zakwestionowali sposób ustalania ich pensji za czas urlopu. Przy jej obliczaniu uwzględniano bowiem jedynie ich wynagrodzenie podstawowe, bez dodatków za czas spędzony w powietrzu oraz poza bazą.

Zdaniem lotników podstawa wyliczania wynagrodzenia urlopowego powinna objąć wszystkie trzy wskazane składniki. Sąd Najwyższy Zjednoczonego Królestwa zwrócił się do TSUE o ustalenie, jakie zasady wyliczania pensji za czas wypoczynku wynikają z przepisów unijnych.