Dodatki do pensji za niedogodności związane z pracą muszą być brane pod uwagę przy ustalaniu płacy za czas urlopu.

Wynagrodzenie wypłacane pilotom linii lotniczych w trakcie ich corocznego wypoczynku powinno obejmować dodatek za czas spędzony w powietrzu. Tak wynika z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z 15 września w sprawie C-155/10 Williams i in. przeciwko British Airways. Dotyczy ona brytyjskich pilotów, którzy zakwestionowali sposób ustalania ich pensji za czas urlopu. Przy jej obliczaniu uwzględniano bowiem jedynie ich wynagrodzenie podstawowe, bez dodatków za czas spędzony w powietrzu oraz poza bazą.

Zdaniem lotników podstawa wyliczania wynagrodzenia urlopowego powinna objąć wszystkie trzy wskazane składniki. Sąd Najwyższy Zjednoczonego Królestwa zwrócił się do TSUE o ustalenie, jakie zasady wyliczania pensji za czas wypoczynku wynikają z przepisów unijnych.

Trybunał uznał, że wynagrodzenie wypłacane z tytułu corocznego urlopu, co do zasady, powinno być obliczane w taki sposób, by odpowiadało zwykłemu wynagrodzeniu otrzymywanemu przez pracownika. Wszelkie niedogodności nieodzownie związane z wykonywaniem zadań powierzonych pracownikowi, które rekompensowane są poprzez wyższe wynagrodzenie, muszą być brane pod uwagę przy ustalaniu pensji przysługującej za czas urlopu. W przypadku wynagrodzenia urlopowego pilotów uwzględniany powinien być zatem dodatek za czas spędzony w powietrzu.

Natomiast tych składników całkowitego wynagrodzenia pracownika, których wyłącznym celem jest pokrycie kosztów ponoszonych co jakiś czas i kosztów ubocznych (powstających przy wykonywaniu zadań pracowniczych), nie należy wliczać do wynagrodzenia urlopowego. Takim składnikiem w przypadku lotników jest dodatek na pokrycie kosztów związanych z czasem spędzonym poza bazą.

Dodatkowo TSUE stwierdził, że w trakcie urlopu powinny być wypłacane również te składniki pensji, które wiążą się z osobistym i zawodowym statusem pilota linii lotniczych (np. dodatki związane ze sprawowaniem funkcji kierowniczych, za staż pracy czy też dotyczące kwalifikacji zawodowych itp.).

W razie zetknięcia się z problemem ustalania wynagrodzenia za czas urlopu wskazane orzeczenie w ten sam sposób wiąże sądy krajowe państw UE. To one będą musiały ustalać np., czy poszczególne składniki wynagrodzenia pilota są nieodzownie związane z wykonywaniem powierzonych mu zadań lub z jego zawodowym statusem.

3 lata wynosi okres przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy