W Warszawie ma powstać sieć doradztwa zawodowego, tak aby w każdej dzielnicy doradcy zawodowi byli jak najbliżej uczniów i ich rodziców - poinformowało stołeczne Biuro Edukacji. W tym celu zorganizowano specjalne studia podyplomowe dla nauczycieli-doradców.

W środę podsumowano zakończenie projektu "Warszawscy nauczyciele w Europie" , w ramach którego na liczących trzy semestry studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Menadżerskiej swoje dotychczasowe umiejętności podnosiło 20 nauczycieli doradców.

Jak podkreśliła - podczas briefingu dla dziennikarzy - zastępca dyrektora Biura Edukacji Joanna Gospodarczyk, miastu bardzo zależy na tym, by jak najwięcej uczniów świadomie wybierało drogę dalszej nauki, w tym wybierało szkoły zawodowe. "Zależy nam też na dobrym społecznie odbiorze szkół zawodowych. Na zdjęciu z nich odium szkół gorszych, szkół drugiego wyboru. Współczesne szkoły zawodowe bardzo się różnią od szkół z czasów minionych" - zaznaczyła.

Z myślą o pomocy uczniom i ich rodzicom w wyborze dalszej drogi nauki działa Punkt Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Ekonomicznych przy ulicy Stawki. Pracujący tam doradcy organizują specjalne spotkania z uczniami klas III gimnazjów oraz z ich rodzicami. Spotkania takie odbywają się zarówno na Stawki, jak i w szkołach na terenie całej Warszawy.

Reklama

Gimnazjaliści i ich rodzice mogą też skorzystać z indywidualnych porad w Centrum Informacji i Doradztwa Młodzieżowego mieszczącym się w Pałacu Kultury i Nauki. Z myślą o nich co roku wydawany jest informator zawierający szczegółowe informacje o wszystkich szkołach zawodowych w Warszawie (rozsyłany jest on w liczbie kilku egzemplarzy do wszystkich stołecznych gimnazjów), przygotowano też portal internetowy Warszawski Barometr Zawodowy http://www.wbz.waw.pl/

"Teraz chcemy utworzyć sieć doradztwa. Mamy przeszkolonych doradców, w każdej dzielnicy" - zaznaczyła Gospodarczyk. Jak zaznaczyła na studia podyplomowe trafiły nieprzypadkowe osoby, wszystkie zajmowały się już wcześniej doradztwem w szkołach.

Z danych Biura Edukacji wynika, że z roku na rok rośnie w Warszawie zainteresowanie uczniów nauką w szkołach zawodowych. Obecnie w stołecznych technikach i zasadniczych szkołach zawodowych kształci się około 30 proc. populacji.

"Rynek pracy jest do pewnego stopnia nieprzewidywalny. Trudno na 100 proc. powiedzieć na jakie zawody za pięć lat będzie zapotrzebowanie. Wydaje się jednak, że przyszłość przed sobą mają tzw. zawody usługowe i związane z pielęgnacją ciała, czyli np. fryzjerstwo, kosmetyka, rehabilitacja, zawody związane z gastronomią, turystyką, a także z branżą informatyczną i biotechnologią" - powiedziała Małgorzata Polkowska, doradca metodyczny w zakresie doradztwa zawodowego.

Najczęściej wybierane kierunki przez warszawskich uczniów to: technik informatyk, technik pojazdów samochodowych, technik ekonomista, technik budownictwa, technik obsługi turystycznej, kucharz i technik hotelarstwa.