66 nowych uczonych otrzymało w poniedziałek nominacje profesorskie z rąk prezydenta Bronisława Komorowskiego. "Dzisiejsze nominacje są inwestycją w nowy rok akademicki" - powiedział prezydent w poniedziałek w Pałacu Prezydenckim.

Prezydent podkreślił, że zbliżający się rok akademicki będzie rokiem szczególnym. "Będzie to rok po wejściu w życie drugiej transzy rozwiązań ustawowych" - powiedział Bronisław Komorowski odnosząc się do rozpoczynającej się 1 października reformie szkolnictwa wyższego.

Rozpoczęcie nowego roku akademickiego zbiega się w tym roku z poważnymi zmianami prawnymi. 1 października wchodzi w życie nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Nowelizacja przewiduje m.in. odpłatność za drugi kierunek studiów i ograniczenie pracy wykładowców na kilku uczelniach.

Bronisław Komorowski podkreślił, że nowi profesorowie będą musieli funkcjonować już w tej nowej rzeczywistości. Zaznaczył, że obecna reforma szkolnictwa wyższego jest drugą tak "poważną rewolucją w systemie" po zmianach wprowadzonych przez rząd Tadeusza Mazowieckiego. "Jestem pewien, że te zmiany nie kończą procesu dostosowywania polskiej nauki i szkolnictwa wyższego do zjawiska konkurencji międzynarodowej" - zaznaczył prezydent.

"Jestem przekonany - powiedział - że wspólnym wysiłkiem, po zebraniu doświadczeń w pierwszym roku, będziemy mogli pracować nad szukaniem jeszcze innych - optymalizujących sposób funkcjonowania szkolnictwa wyższego i nauki - rozwiązań ustawowych".

Prezydent podziękował nowym profesorom za wysiłek i poprosił, by poprzez osobiste umiejętności, doświadczenia i zaangażowanie, starali się czynić polską naukę "jak najatrakcyjniejszą i służącą ojczyźnie".

"Wiemy doskonale, że w tym odważnym myśleniu o wyzwaniach, które idą przez świat jest miejsce szczególne dla edukacji, dla ludzi obdarzonych wielką wiedzą, doświadczeniem, a więc także zawsze większą odpowiedzialnością za przyszłość, za myślenie czasami rewolucyjne, odważne. Tylko takie myślenie może pozwolić nam na przyspieszenie rozwoju i nadgonienie straconego czasu" - powiedział Bronisław Komorowski.

Uczeni, którzy otrzymali nominacje profesorskie reprezentują uczelnie takie jak: Uniwersytet Śląski, Politechnika Łódzka, Akademia Górniczo-Hutnicza, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Fryderyka Chopina, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Szkoła Główna Handlowa.

Wśród nominowanych profesorów są przedstawiciele nauk technicznych, medycznych, biologicznych, chemicznych, leśnych, ekonomicznych, matematycznych, farmaceutycznych, rolniczych, fizycznych, prawnych, humanistycznych, nauk o kulturze fizycznej i nauk o ziemi, a także sztuk muzycznych i plastycznych.