Wśród nowych profesorów są przedstawiciele różnych nauk, przede wszystkim medycznych, biologicznych, humanistycznych rolniczych i chemicznych a także kilku profesorów sztuki.

Komorowski nawiązał do toczących się w Sejmie prac nad rządowymi projektami ustaw dotyczących szkolnictwa wyższego i przebiegu kariery naukowej. Podkreślił, że jeśli ustawy wejdą w życie, nowe prawo spowoduje zmiany np. w sposobie przyznawania tytułu profesora.

"To jest okres, w którym mieszają się obawy i nadzieje. Pewnie wiele się zmieni. (...) Ale jedno się nie zmieni na pewno. Tradycyjnie tytuł profesora będzie stanowił cezurę, po której (...) przechodzi się do fazy, w której więcej trzeba oddawać innym niż samemu się uczyć, zdobywać wiedzę i doświadczenie" - powiedział prezydent.

Komorowski podziękował profesorom za dotychczasową pracę

Życzył nominowanym w piątek profesorom wychowania wielu wybitnych uczniów. Złożył im też gratulacje i podziękowania za dotychczasową pracę.

Jedna z odbierających nominację prof. Ewa Andrzejewska z Politechniki Poznańskiej opowiadała o swojej pracy, w której zajmuje się chemią polimerów, w tym nanokompozytów.

"Kompozyty to materiały złożone z co najmniej dwóch różnych materiałów, z których każdy jest odrębny. Możemy powiedzieć, że to w uproszczeniu coś takiego jak nasypanie piasku do plasteliny" - wyjaśniła Andrzejewska. Kompozyty polimerowe to tworzywa, w których "plasteliną" jest jakieś tworzywo organiczne - np. syntetyczna żywica, a "piaskiem" substancja nieorganiczna - np. włókno szklane. Połączenie dwóch substancji o różnych właściwościach pozwala otrzymać materiał, który łączy w sobie np. twardość szkła i elastyczność plastiku.