Każdy pracodawca ma możliwość zawarcia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego. Jednak w przypadku gdy chce się ubiegać o zwrot ze środków Funduszu Pracy kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników, musi złożyć wniosek o zawarcie umowy o refundację jeszcze przed podpisaniem umowy o pracę z młodocianym.
1 O refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń ma prawo wystąpić do OHP pracodawca, który zamierza zatrudnić takie osoby w zawodach określonych przez samorząd województwa. Co to znaczy: zamierza? Czy pracodawca powinien w jakiś sposób potwierdzić, że przyjmie do pracy konkretne osoby, i je wskazać z imienia i nazwiska? Czy tylko wystarczy deklaracja takiego zamiaru?
2 Ile obecnie wynosi refundacja i czy pracodawca może wypłacać młodocianym wynagrodzenia wyższe niż kwoty refundowane?