Ochrona pracowników przed szkodliwym wpływem zimowej aury również należy do obowiązków pracodawcy. Wbrew pozorom nie dotyczy to wyłącznie tych firm, których działalność wymaga wykonywania pracy na otwartej przestrzeni.
Szczegółowych zasad ochrony pracowników przed chłodem, opadami atmosferycznymi, zawiejami i zamieciami nikt nie znajdzie w kodeksie pracy. Ustawa ta w sposób ogólny wymaga od pracodawców zapewnienia osobom zatrudnionym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Szczegóły dotyczące odpowiedniego ich zabezpieczenia przed skutkami pracy w trudnych warunkach pogodowych charakterystycznych w porze zimowej wynikają z różnych ustaw i rozporządzeń odnoszących się do określonych branż.

Warunki uciążliwe