Status urzędników służby cywilnej w zakresie stosunku pracy różni się od tego przyznanego pracownikom służby cywilnej. Cieszą się oni dużo większą stabilnością zatrudnienia, gdyż katalog sytuacji, który określa, kiedy wygasa ich stosunek pracy bądź można go z nimi rozwiązać, jest ograniczony. Definiuje go ustawa o służbie cywilnej (art. 70 – 71). Nawet w sytuacji likwidacji jednostki lub jej reorganizacji (co uniemożliwia dalsze zatrudnienie) urzędnikowi nie grozi utrata pracy, ponieważ szef służby cywilnej ma obowiązek przeniesienia go do innego urzędu (art. 66 ustawy).

Jednak status urzędnika to nie same profity. Wymaga się od niego większej dyspozycyjności niż w przypadku pracowników służby cywilnej. Ci ostatni na przeniesienie do innego urzędu muszą wyrazić zgodę (art. 64 ustawy). Uzyskanie jej nie jest potrzebne, jeżeli szef służby cywilnej chce przenieść urzędnika do innej jednostki. Jeżeli urząd znajduje się w tej samej miejscowości, wymagane jest zaistnienie tzw. interesu służby cywilnej (art. 63 ust. 1 ustawy), czyli np. gdy w innym urzędzie brakuje osoby o konkretnej specjalizacji.

Jeżeli urząd docelowy znajduje się w innej miejscowości, wymagane jest istnienie szczególnego interesu służby cywilnej, przeniesienie takie jest ograniczone w czasie (2 lata) i może nastąpić co najwyżej dwa razy w ciągu pracy w służbie cywilnej (art. 63 ust. 2 ustawy).

Trzeba zwrócić uwagę, że szczególny interes służby cywilnej to pojęcie niezdefiniowane w przepisach. Z interpretacji stosowanej przez szefa służby cywilnej wynika, że musi on być wykazany po stronie jednostki przyjmującej urzędnika. Zdarzały się bowiem sytuacje, gdy urząd chciał się pozbyć konkretnej osoby, wnioskując do szefa korpusu o jej przeniesienie. W takich sytuacjach uznawano jednak, że nie zaistniał ten szczególny interes.

Podstawa prawna

Art. 62 – 72 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. nr 227, poz. 1505 z późn. zm.).