Firma może przerwać wypoczynek pracownika, jeśli wymagają tego okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili rozpoczynania przez niego wypoczynku
Pracownik ma prawo skorzystać z przysługującego mu urlopu w zaplanowanym wcześniej terminie. Jeśli jednak w jego trakcie wystąpią okoliczności, które wymagają obecności podwładnego, a firma nie mogła ich przewidzieć w momencie rozpoczynania wypoczynku, pracodawca może odwołać z niego pracownika.

Forma odwołania